De technologiesector zal in 2017 gematigd groeien. Hij zal vooral worden aangejaagd door nieuwe categorieën produkten. Drones en Smart Home Devices zullen door grotere groepen mensen in gebruik worden genomen.

De sector zal vergeleken met vorig jaar met 2% groeien. Vooral door huisautomatisering en drones die meer mensen zullen gaan kopen.

Het groeideel van de sector vormen de opkomende categorieën produkten. Produkten die nieuw zijn en nieuwe gebruiksmogelijkheden hebben. Die gaan echt lopen en zullen flink worden verkocht. In het verleden waren er ook segmenten en categorieën die groeiden. Maar die hadden óf niet genoeg aantrekkingskracht naast de early adopters óf ze verzadigden de markt zo snel dat de groei stopte.

Drones en Smart Home Devices

De verkoop van drones zal tussen 2016 en 2018 met 177% groeien. Smart home devices zullen ook breder in gebruik worden genomen. Deze categorie zal met 90% groeien de komende twee jaar.

Als we verder inzoomen zien we dat technologie als smart speakers (zoals Amazon Echo en Google Home), virtual en augmented reality apparatuur en ultra-HD televisies vooral de drijvende kracht zullen zijn van de groei.

De verwachting is dat 2017 het jaar zal zijn waarin veel van deze opkomende technologieën breder in gebruik zullen worden genomen.