Enkele verzekeraars in de V.S. zijn onlangs begonnen met het stimuleren van smart home technologie. Als je je huis dan inricht met internet connected devices zoals een thermostaat dan krijg je daar een fikse korting op je verzekeringspremie voor terug.

Dat soort aanbiedingen kunnen de adoptie van smart devices versnellen, de verzekeringsindustrie vernieuwen en de manier waarop we onze huizen beheren drastisch veranderen. In de toekomst kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je verzekeraar een loodgieter belt nog voordat een leiding barst. Maar deze data om lekken of inbraken te voorkomen zorgt ook voor nieuwe risico’s zoals blootstelling aan het verliezen van data of ransomware.

Verzekeraars in de V.S. bieden incentives om diverse connected devices in je huis te installeren, variërend van vochtsensoren tot video deurbellen. Een van de verzekeraars geeft bijvoorbeeld een korting op de premie als je een Canary home security monitor installeert. Een andere geeft je weer een gratis Nest rookmelder met een bijbehorende korting op de brandverzekering.

Sommige verzekeraars gaan zelfs nog verder. Ze denken dat het stimuleren om onze huizen vol te zetten met Internet connected devices ze een toevloed van lucratieve nieuwe data zal opleveren. Data waarmee ze hun bestaande business betreffende het afhandelen van claims efficiënter kunnen maken. En tegelijk ook data waarmee ze een nieuw soort relatie met de klanten kunnen opbouwen. Met een datafeed van je huis kan een verzekeraar je helpen om prioriteiten te stellen in onderhoud en bijvoorbeeld problemen verhelpen zoals lekkende leidingen nog voordat ze grote schade veroorzaken.

Toch wordt de droom van verzekeraars om onze huizen connected te maken vertraagd door issues met betrekking tot privacy en security. Daarbij ook door incompatibiliteit tussen smart devices van verschillende leveranciers.

Dezelfde data die een bedrijf in staat stelt om waterschade door lekkage te voorkomen kan ook worden gebruikt om klanten te profileren waarvan het bijvoorbeeld waarschijnlijker is dat ze risicovol gedrag vertonen. Om vervolgens hun premies stilletjes te verhogen. Ook kan de data er op wijzen dat je niet thuis bent, wat weer interessant is voor het inbrekersgilde. Een ander scenario is dat je met een ransomware aanval gedwongen wordt om te betalen voordat de hackers de verwarming bijvoorbeeld weer aanzetten.

Bron: Technologiereview